Elállás a vásárlástól

 
 
 
Bevezetés > Elállás a vásárlástól
 

Felvilágosítás a fogyasztó vásárlástól való elállás jogairól

  1. Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

  1. 1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.
  1. 2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
  1. 3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
  1. 4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  1. 5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. A szerződéstől való elállás

(Töltse ki és küldje vissza amennyiben szeretne elállni a szerződéstől)

Címzett: Firma KOŠÍK – siete s.r.o, Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky, Tel.: 0905 422 604, Fax.:035 64 47 660  E-mail :kosiksport@kosiksport.sk.

Ezennel értesítem, hogy elállok a szerződéstől, ezen áru vásárlásától..............................

Számla száma.......................

Rendelés időpontja.....................................

Vásárló neve.......................................

Vásárló címe..................................

Bankszámla száma ahová a pénzt utaljuk (IBAN módban)....................................

Aláírás  (csak levél formában) ...............................

Dátum........................    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió